Jump to content


Announcement: Sistem Kažnjavanja


Posted by Joda


Joda
  • The Librarian

  • 20,155 posts
  • 1,453 Reputation
  • Gender:Male
Ako član Foruma pravi probleme i ne poštuje neko od pravila koja su doneta na samom Forumu, to sa sobom povlači određene posledice u zavisnosti od samog prestupa. U kažnjivo ponašanje spada bilo kakvo nepoštovanje PRAVILA

Člana može kazniti Moderator, ili Administrator.

Kazne su sledeće:

- Usmena Opomena - prva opomena koju ćete dobiti. Može ih biti od 1 do 2 poena u zavisnosti od prestupa koji napravite.

- 3 poena - ovo je drugi stepen u kažnjavanju. Za slučaj da usmena opomena nije postigla efekat prinuđeni smo da Vam zabranimo postovanje na 3 dana.
 
- 5 poena - ovo je treći stepen u kažnjavanju. Za slučaj da usmena opomena nije postigla efekat prinuđeni smo da Vam zabranimo postovanje na 5 dana.

- 7 poena - ovo je vec ozbiljnija kazna. Pošto ste poznati po ranijim prestupima dajemo Vam suspenziju od 7 dana da ohladite glavu i razmislite o onome što ste učinili.
 
- 10 poena - ovo je takođe, ozbiljnija kazna. Pošto ste poznati po ranijim prestupima dajemo Vam suspenziju od 15 dana da ohladite glavu i razmislite o onome što ste učinili.

- 13 poena - naša krajnja dobra volja da Vam i posle svega damo jos jednu šansu. Kao poslednje upozorenje nalog Vam je suspendovan na 30 dana.

- 15 poena (ban) - ispucali ste sve svoje šanse i prilike, u ovom slučaju Vam Warn nivo doseže maksimum, to automatski povlači i trajno udaljavanje sa Foruma.


U zavisnosti od Vašeg prestupa određeni stupnjevi u kažnjavanju mogu biti preskočeni i takođe može Vam se onemogućiti slanje i primanje privatnih poruka.

Molimo Vas da pročitate PRAVILNIK Foruma kako ne bi dolazilo do problema.
 
Administracija Foruma
 
Posted Image